Planinsko društvo PT Celje

 

 

Sedanje ime je naše planinsko društvo sprejelo na občnem zboru dne 7. februarja 2004, ko je sprejelo tudi nova Pravila društva; do takrat se je imenovalo Planinsko društvo PTT Celje.

 

Društvo je bilo ustanovljeno 18. aprila 1971 na ustanovnem občnem zboru v gostišču Petriček nad Celjem. V Celju je do takrat delovala Planinska skupina v okviru Planinskega društva PTT Ljubljana. Pred tem je bilo v PTT Slovenije ustanovljeno tudi Planinsko društvo PTT Maribor (leta 1957).Tako je bilo naše društvo tretje v okviru PTT podjetij v Sloveniji. Pozneje ni bilo ustanovljeno več nobeno planinsko društvo PTT.

 

Ves čas obstoja je naše društvo tesno sodelovalo z obema Planinskima društvoma PTT. Vsa so se pozneje preimenovala v Planinska društva PT. Vsako leto eno od nas organizira Srečanje planincev PT, zadnje je v letu 2007 ob svoji 50- letnici organiziralo PD PT Maribor pri Koči na Žavcarjevem vrhu. Mi smo bili organizatorji srečanja v letu 2006, in sicer na Menini planini. Zaradi različne velikosti oz. številčnosti PD PT v Sloveniji obstaja dogovor, da PD PT Celje organizira srečanje vsakih 6 let, kar pa se ob posebni želji ali jubileju lahko spremeni. V preteklosti so bila srečanja organizirana prvo nedeljo v juniju, ko pa sta pričeli naši podjetji Telekom Slovenije oziroma Pošta Slovenije organizirati srečanja svojih zaposlenih, smo planinci prestavili srečanja na prvo nedeljo v septembru.

 

V času obstoja društva so bila nekatera obdobja bogata z aktivnostmi , nekatera pa skromnejša. Nikoli pa ni bilo nevarnosti, da bi društvo prenehalo z delom. Težko je bilo, ko nismo imeli planinskih vodnikov, zato smo reševanju tega problema posvetili ustrezno pozornost in prizadevanje je obrodilo bogate sadove.

Do sedaj je Planinsko društvo (PTT) PT Celje vodilo devet predsednikov, sedanji je jubilejni- deseti. Številni naši člani so za svoje izjemno delo prejeli zlate, srebrne in bronaste značke Planinske zveze Slovenije. Tudi področju oblikovanja predlogov za dobitnike značk smo v preteklosti posvetili premalo pozornosti, zato so pa vse dobljene značke toliko več vredne, res pa je, da smo ob preskromni pozornosti morda spregledali kakšnega zaslužnega člana planinca.