TA Balkanika

Biljana Ribič s.p.

Moše Pijada 41, 2000 Maribor Tel:  + 386 590 33 339

Tel:  + 386   40  56 55 93

Fax: + 386 590 55  454 


 

 

Identifikacijska št.: SI 12992151

Tr.račun : I-BAN SI56 04105-0112979329

E-mail: balkanika@t-2.net

www.balkanika.si


 

 

 

Prijava na planinsko-turistično potovanje:

ŠEST NACIONALNIH PARKOV HRVAŠKE IN BIH OD 13. do 19. avgust 2010

PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA CELJE

 

 

         

Ime in priimek:

 

 

 

 

Rojstni datum :

 

 

Številka potnega lista ali osebne izkaznice:

 

 

Naslov v osebnem dokumentu

 - ulica in hišna št.:

 

Poštna številka in kraj:

 

 

 

Naslov za obveščanje:

 

 

Telefon ali GSM:

 

 

E-mail:

 

 

Želim doplačati zavarovanje rizika odpovedi (3.2 % vrednosti aranžmaja)

 

DA

 

 

NE

Želim doplačati za enoposteljno sobo  (70  )

 

DA

 

 

NE

Želim plačati na naslednji način:

(glej plačilni pogoji v programu)

 

 

100€ akontacija razlika 10 dni do odhoda

 

 

V dvoposteljni sobi bom s

sopotnico/ sopotnikom:

 

 

 

 

 

 

S podpisom potrjujem:

·   Da sem seznanjen s programom potovanja v organizaciji Turistične agencije Balkanika. Strinjam se z organizatorjevimi navodili in splošnimi pogoji za potovanja in izlete, ki so sestavni del programa in so

    objavljeni na spletni strani www.balkanika.si

·   Da sem seznanjen, da moram imeti v času potovanja veljaven potni list oz. osebno izkaznico

 

 

 

 

 

Datum:............................................                       Podpis:……………………………………………