PLANINSKO DRUŠTVO                                               

Pošte in Telekoma Celje

Krekov trg 9

3000 Celje

 

 

 

 

Spoštovani prijatelji Planinci,

 

Zopet je leto naokoli in čas je, da skupaj pregledamo naše opravljeno delo v preteklem letu ter  skujemo načrte za letošnje leto. Zato vas

 

Vabim

 

Na letni občni zbor društva, ki bo

 

V  petek 15. februarja 2008 ob 18:00 uri v prostorih jedilnice Telekoma Slovenije OE Celje, na Lavi 2.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav ter imenovanje organov odbora
  2. Poročila
  3. Razprava po poročilih
  4. Obravnava in sprejem Programa dela in izletov za leto 2008
  5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2008
  6. Beseda gostov
  7. Razno

 

 

Prijave sprejema receptor na Telekomu OE Celje, Lava 1 – telefon: 03 428 30 01 do srede 13. februarja 2008.

 

Po končanem občnem zboru bo društvo poskrbelo za glasbo, pijačo in jedačo, pri čemer je soudeležba 7,00 €.

 

Obveščamo Vas tudi, da boste lahko na OZ  poravnali tudi članarino za tekoče leto.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

Predsednik PD PT Celje

Ludvik Miklavc, l.r.