Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje          

Krekov trg 9

 

3000 Celje                                

 

http://www.pdrustvo-ptce.si/  Telefon: 03/ 424 36 01

 

 


Spoštovani prijatelji Planinci,

 

marsikdo si ob koncu leta naredi neko »lastno bilanco« o preteklem letu in si hkrati snuje plan za vnaprej.  

Tako bomo naredili tudi v našem društvu: pregledali bomo opravljeno delo v preteklem letu, skupaj kovali načrte za letošnje leto, klepetali in se skratka imeli lepo. Ker pa leto 2009 v našem društvu pomeni tudi volilno leto, bo gotovo še bolj pestro. S tem namenom Vas

 

vabim

 

na letni občni zbor društva, ki bo

 

v petek, 13. marca 2009 ob 18. uri v prostorih jedilnice Telekoma Slovenije OE Celje, na Lavi 2 .

 

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav ter sprejem dnevnega reda
 2. Izvolitev organov občnega zbora

Ø       Delovno predsedstvo

Ø       Zapisnikar

Ø       Dva overovatelja zapisnika

Ø       Verifikacijska komisija

 

 1. Poročila o delu društva za leto 2008

Ø       Poročilo predsednika

Ø       Poročilo blagajnika/ Finančno poročilo

Ø       Poročilo odbora za pota/ pot kurirjev in vezistov

Ø       Poročilo vodniškega odseka

Ø       Poročilo nadzornega odbora

Ø       Poročilo častnega sodišča

 

 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Razprava na poročila in sprejem poročil
 3. Razrešnica dosedanjemu predsedniku in organom društva
 4. Volitve za predsednika društva  in članov odborov
 5. Obravnava in sprejem Programa dela in izletov za leto 2009
 6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2009
 7. Predlog sprememb in dopolnitev pravil PD PT Celje
 8. Beseda gostov
 9. Razno

 

Prijave sprejema receptor na Telekomu OE Celje, na Lavi 1 – telefon: 428 30 01 ali pri tajnici PD PT Celje – ga. Marjeta Kočevar na telefon 03/ 424 38 01,  do srede,  11. marca  2009.   

 

Po končanem občnem zboru bo društvo poskrbelo za glasbo, pijačo in jedačo, pri čemer je soudeležba 5€.

 

Hkrati Vas obveščamo, da boste lahko na zboru poravnali tudi članarino za tekoče leto.

 

 

Vabljeni!

 

                                                                                    Predsednik  PD:

                                                                                     Ludvik MIKLAVC