PLANINSKO DRUŠTVO                                                

Pošte in Telekoma Celje

Krekov trg 9

3000 Celje

 

 

 

 

Spoštovani prijatelji Planinci,

 

Zopet je leto naokoli in čas je, da skupaj pregledamo naše opravljeno delo v preteklem letu ter  skujemo načrte za letošnje leto. Zato vas

 

Vabim

 

Na letni občni zbor društva, ki bo

 

V  petek 25. februarja 2011 ob 18:00 uri v prostorih jedilnice Telekoma Slovenije OE Celje, na Lavi 2.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav ter imenovanje organov zbora
  2. Poročila
  3. Razprava po poročilih
  4. Volitve za predsednika društva in članov odborov
  5. Obravnava in sprejem Programa dela in izletov za leto 2011
  6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2011
  7. Beseda gostov
  8. Razno

 

Prijave sprejema receptor na Telekomu OE Celje, Lava 1 – telefon: 03 428 30 01 do srede 23. februarja 2011.

 

Po končanem občnem zboru bo društvo poskrbelo za glasbo, pijačo in jedačo, pri čemer je soudeležba 7,00 €.

 

Obveščamo Vas, da boste lahko na OZ  poravnali tudi članarino za tekoče leto.

 

 

 

Vabljeni!

 

Predsednik PD PT Celje    Ludvik Miklavc, l.r.